Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Ancient filosofi
1.Introduktion
2.Ancient Chinese philosophy
2.1.Tankeskoler
2.1.1.Hundrede tankegangsskoler
2.1.2.Tidlige kejserlige Kina
2.2.Filosoffer
3.Antikke græsk og romersk filosofi
3.1.Filosofer 2
3.1.1.Presokratiske filosoffer
3.1.2.Klassiske græske filosoffer
3.1.3.Hellenistisk filosofi
3.2.Hellenistiske tankeskoler
3.3.Tidlig romersk og kristen filosofi
3.4.Filosoffer under romertiden
4.Ancient Indian filosofi
4.1.Vediske filosofi
4.2.Sramana filosofi
4.3.Klassisk indisk filosofi [Ændring ]
I klassiske tider blev disse undersøgelser systematiseret i seks filosofiske skoler. Nogle af de stillede spørgsmål var:Hvad er bevidsthedens ontologiske natur?Hvordan er kognition selv oplevet?Er tankegang (intention) forsætligt eller ej?Har kognition sin egen struktur?De seks skoler i indisk filosofi er:NyayaVaisheshikaSamkhyaYogaMimamsa (Purva Mimamsa)Vedanta (Uttara Mimamsa)
[Indisk filosofi]
4.4.Gamle indiske filosoffer
4.4.1.1. årtusinde fvt
4.4.2.Filosoffer af vedisk alder (2000-600 fvt)
4.4.3.Filosofer af aksealderen (600-185 f.Kr.)
4.4.4.Filosoffer af guldalderen (184 fvt - 600 e.Kr.)
5.Ancient Iranian filosofi
5.1.Tankeskoler 2
5.1.1.Zarathustrianisme
5.1.2.Pre-Manichaean tanke
5.1.3.manikæisme
5.1.4.Mazdakism
5.1.5.Zurvanism
5.2.Filosofi og imperiet
5.3.Litteratur
6.Gamle jødiske filosofi
6.1.Første Tempel (ca. 900 fvt til 587 fvt)
6.2.Assyrian eksil (587 f.Kr. til 516 f.Kr.)
6.3.Andet tempel (516 f.Kr. til 70 e.Kr.)
6.4.Tidlig romersk eksil (70 CE til ca. 600 CE)
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh